Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 10. sjednici održanoj dana 05.06.2018. godine donijelo je odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić.

Odluka .pdf

Program raspolaganja .zip