Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12. stavaka 1. i 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18. i 115/18.), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10.), članka 11. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je ODLUKU O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU.

.pdf