Temeljem članka 117. st. 5.  Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13, 152/14. 99/15. 52/16. 16/17. i 130/17.),  i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić.

.pdf