Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja 2019.g. do 30. lipnja 2019.g.

.pdf