Zaključak o davanju suglasnosti na sudjelovanje u pripremnim radnjama potrebnim za provedbu postupka prodaje poslovnih udjela trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad.

.pdf