Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu  s trogodišnjim financijskim učincima. .pdf