Temeljem članka 457. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019), članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 90/2010, 143/2012 i 152/2014), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017 i 98/2019) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, br. 04/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22 sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donijelo je odluku o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Grad Ivanić-Grad.

.pdf