Na temelju članka 9. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić  (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama - kanalizacijskim sustavom u Ulici kralja Tomislava i naselju Ščapovec sa uređajima za biološko pročišćavanje.

.pdf