Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke“ županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Zaključak o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.

.pdf