Slika14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić održati će se dana 12.11.2010. godine (petak) s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, školska 22, I. kat. Sukladno članku 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika 13. sjednice Općinskog vijeća.

 

Za 14. sjednicu predložen je sljedeći dnevni red :

- Aktualni sat

1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata člana Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić i ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenika člana

- polaganje svečane prisege zamjenika člana

2. Donošenje Odluke o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić
3. Donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić
6. Razmatranje prijedloga Komisije za dodjelu stipendija i donošenje Odluke o dodjeli stipendija u šk. god. 2010/2011.
7. Razmatranje prijedloga Odluke o koeficijentima za izračun plaća službenicima i namještenicima Upravnog odjela, donošenje Odluke
8. Razno.