Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana 14.07.2014.donijelo je I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2014. - 2016. godine.

( pdf - dokument )