Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 04.09.2014. godine donijelo je odluku o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

( pdf - dokument )