Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, koji će se održati dana 06.10.2014.g. (PONEDJELJAK) s početkom u 17:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I.kat, Školska 22.

Dnevni red:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka.

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na javnim površinama kojima upravlja Općina Kloštar Ivanić i nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka.

3. Razno.