Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić.

.pdf