Na temelju članka 10. st. 1. t. 7. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 34/13) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kloštar Ivanić donosi kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća za mjesne odbore Općine Kloštar Ivanić.

Rješenja .zip