Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, uz kandidacijsku listu, nužno je priložiti potvrdu da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji, odnosno posebno uvjerenje.

Izdavanje potvrde/posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije može se zatražiti nakon stupanja na snagu Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora do podnošenja prijedloga kandidatura za lokalne izbore, od 16. do 29. travnja 2021. godine.

Zahtjev za izdavanjem potvrde se podnosi:

Putem sustava e-Građani

Za potrebe lokalnih izbora 2021. godine u sustavu e-Građani dostupna je aplikacije e-Kaznena za elektronsko izdavanje potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije.
 

  • Podnositelj zahtjeva ne nalazi se u kaznenoj evidenciji

Nakon podnošenja zahtjeva u Osobni korisnički pretinac bit će dostavljena digitalno potpisana potvrda da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji u roku od nekoliko sekundi.
 

  • Podnositelj zahtjeva nalazi se u kaznenoj evidenciji

Nakon podnošenja zahtjeva u Osobni korisnički pretinac bit će dostavljeno digitalno potpisano posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa i uprave najkasnije u roku od tri dana. 

Detaljne upute o postupku registracije u sustav e-Građani i otvaranju Osobnog korisnički pretinac nalaze se na internetskoj stranici Središnjeg državnog portala
 

U sjedištu bilo kojeg općinskog suda ili njegovoj stalnoj službi (neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva)


Zahtjev se podnosi na Obrascu VIIa Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kaznenoj evidenciji (NN 39/21) 
 

  • Podnositelj zahtjeva ne nalazi se u kaznenoj evidenciji

Službenik suda će izdati potvrdu na Obrascu VII.b Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kaznenoj evidenciji da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji.
 

  • Podnositelj zahtjeva nalazi se u kaznenoj evidenciji

Službenik suda neće izdati potvrdu, već će uz suglasnost podnositelja elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije. Ministarstvo pravosuđa i uprave posebno uvjerenje izdat će odmah, a najkasnije u roku od tri dana po zaprimanju zahtjeva.

Uvjerenje se preuzima na općinskom sudu ili stalnoj službi gdje je predan zahtjev.

Detaljne upute za izdavanje potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije
 

Punomoć

Zahtjev za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije odnosno posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa i uprave u svrhu sudjelovanja u postupku kandidiranja može se podnijeti i temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika odnosno specijalne punomoći dane odvjetniku. Primjerak punomoći
 

 
Napomena:
Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih i upravnih pristojbi.
 
Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) NIJE VALJANO uvjerenje u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima.