Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Kloštar Ivanić prigovore u postupku kandidiranja na nadolazećim lokalnim izborima možete podnijeti pismeno na e-mail adresu [email protected] ili telefonski gospodinu Nenadu Tudor na broj 098/1902649.

 

Rok za podnošenje prigovora je 48 sati od objave predloženih kandidatura za općinskog načelnika odnosno kandidacijskih lista za članove predstavničkog tijela Općine Kloštar Ivanić.

 

                                                                          OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

                                                                                 OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ