O B A V I J E S T 

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kloštar Ivanić povodom predstojećih izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održat će sastanak sa članovima biračkih odbora dana 07.06.2024. godine (petak) u Pučkom domu Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, u 18:00 sati.

 

Općinsko izborno povjerenstvo