Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), Načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 09.04.2015. godine donosi I. izmjene i dopune plana nabave za 2015.g.

.pdf