SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave  male vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji (dogradnji) i opremanju građevine javne i društvene namjene, predškolske ustanove - Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Sukladno članku 198. (Prethodna analiza tržišta) Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

 

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika.                                                                                 

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, točnije do dana 12. ožujka 2017.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: mateja.pokas@klostar-ivanic.hr

 

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi koju možete pogledati na slijedećem linku.

           -  nacrt troškovnika koji možete pogledati na slijedećem linku.

           - izvješće o provedenom savjetovanju .pdf

           - izvješće o provedenom savjetovanju - otvoreni postupak javne nabave .pdf