Dana 15.03.2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za rekonstrukciju (dogradnju) i opremanje građevine javne i društvene namjene, predškolske ustanove - Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, broj objave 2017/S 0F2-0004700.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.

Dokumentacija o nabavi se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je 14.04.2017. godine do 09:00 sati.