Dana 07.07.2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za "Projekt rekonstrukcije-energetske obnove sustava javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić", broj objave 2021/S 0F2-0025071.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.

Dokumentacija o nabavi se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je 09.08.2021. godine do 12:00 sati.