Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika.                

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 20. veljače 2023.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]    

Po isteku roka od 6 (šest) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika. .zip,

Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf