Izjava o nepostojanju sukoba interesa - obveza iz čl. 13. Zakona o javnoj nabavi

Na temelju čl. 13. st. 8. Zakona o javnoj nabavi (" Narodne novine" , br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić i zamjenik Općinskog načelnika Općine Kloštar dali su Izjave o nepostojanju sukoba interesa kojom izjavljuju da ne obavljaju upravljačku djelatnost, niti su vlasnici poslovnih udjela i dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Kloštar Ivanić kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. stavak 8. navedenog Zakona o javnoj nabavi.