Općina Kloštar Ivanić započela je postupak jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora nad rekonstrukcijom dijela ulice sv. Marije u Kloštar Ivaniću.

Rok za dostavu ponuda je 15.05.2024. do 12:00 sati.

Više detalja se nalazi u pozivu na dostavu ponuda .zip