Općina Kloštar Ivanić započela je postupak jednostavne nabave za uslugu izrade projekta rekonstrukcije Duge ulice u Kloštar Ivaniću.

Rok za dostavu ponuda je 23.05.2024. do 12:00 sati.

Više detalja se nalazi u pozivu na dostavu ponuda .pdf