Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE, prema Odluci sa 7. sjednice održane dana 29.04.2015. godine, čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i čl. 5. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće oglašava natječaj za upis djece u dječji vrtić "Proljeće" Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2015/2016.

Natječaj .pdf