Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti.

Kreditna linija sa subvencijom kamatne stope u suradnji Ministartsva poduzetništva i obrta, Zagrebačke županije i poslovnih banaka. Krediti za poduzetnike koji ulažu na području Zagrebačke županije.

- Korisnici kredita su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ od 06.svibnja 2003. te profitne ustanove, koji ulažu na području Zagrebačke županije neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

- Prednost pri dodjeli subvencija imaju projekti korisnika kredita proizvodne djelatnosti, projekti od značaja za gospodarski razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta.

- Iznos kredita: najniži iznos 100.000,00 kuna, a najviši 5.000.000,00 kuna.

- Namjena: kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni): kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme; obrtna sredstva do 20% (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30% (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita.

- iznos subvencionirane kamate: za proizvodne djelatnosti 4% (ministarstvo poduzetništva i obrta 2%, Zagrebačka županija 2%); za uslužne djelatnosti 2% (Ministarstvo poduzetništva i obrta 1%, Zagrebačka županija 1%).

Kontakt:
e-mail: [email protected]

Tel:  01/6009 415, 01/6009 457

Detaljnije sa obrascima na stranicama Zagrebačke županije.

Natječaj traje do iskorištenja sredstava.