Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Kloštar Ivanić  objavljuje

OGLAS

za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme

  1. u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić na radno mjesto – viši referent za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

UVJETI:

  • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na računalu.

Oglas .pdf

Upute i obavijesti kandidatima .pdf