Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2021. do 2023. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21)   i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/21-01/29, URBROJ: 525-08/0252-21-2 od 27. siječnja  2021.) dana 01.04.2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis). (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. O izmjeni Uredbe (EU) broj 1408/2013 o promjeni članka 107 i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22.02.2019.) (dalje u tekstu: Uredba 1408/2013).

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić u 2021. godini za sljedeće aktivnosti:

 1. Mjera 1.: Sufinanciranje kontrole mliječnosti kod krava na području Općine Kloštar Ivanić
 2. Mjera 2.: Subvencioniranje uzgojno – selekcijskog rada pasmine konja Hrvatski posavac i Hrvatski hladnokrvnjak
 3. Mjera 3.: Subvenciranje premije osiguranja u poljoprivredi
 4. Mjera 4.: Sufinanciranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi
 5. Mjera 5.: Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području Općine Kloštar Ivanić
 6. Mjera 6.: Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača na području Općine Kloštar Ivanić
 7. Mjera 7.: Financiranje dijagnostike tj. ultrazvuka krava za bređost nakon trećeg pripusta
 8. Mjera 8.: Sufinanciranje kupnje sjemena djeteline i DTS
 9. Mjera 9.: Sufinanciranje ranog utvrđivanja bređosti kod krava
 10. Mjera 10.: Sufinanciranje markica za telad

 

 1. KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Korisnici potpore i uvjeti za odobravanje potpore su:

 

 1. MJERA 1: Sufinanciranje kontrole mliječnosti kod krava na području Općine Kloštar Ivanić:
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira troškove godišnje analize kakvoće mlijeka za svaku kravu pod obuhvatom uzgojno selekcijskog rada na području Općine u iznosu od 85,00 kn + PDV
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 40.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 1),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da im je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopija računa sa dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 2: Sufinanciranje uzgojno – selekcijskog rada pasmine konja Hrvatski posavac i Hrvatski hladnokrvnjak:
 • Općina Kloštar Ivanić subvencionira uzgojno-selekcijski rad pasmine konja Hrvatski posavac i Hrvatski hladnokrvnjak, za uzgojno valjano grlo u sve četiri kategorije aktivnih grla (pastusi, kobile, omad i ždrebad), kao i za aplikacije mikročipa te za izdavanje potvrda o vlasništvu (50% troška)
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 9.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 2),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da im je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopije računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 3: Sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi:
 • Općina Kloštar Ivanić pokriva 25% od ukupnog iznosa premije iskazane na polici osiguranja ali do iznosa od 5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.
 • Ukupan iznos sredstava predviđen za ovu mjeru je 40.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 3),
 2. Dokaz da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 3. Dokaz o prebivalištu-sjedištu na području Općine Kloštar Ivanić,
 4. Dokaz da su poljoprivredne površine, stoka odnosno poljoprivredna proizvodnja koje osigurava na području Općine Kloštar Ivanić,
 5. Kopija police osiguranja,
 6. Kopija potvrde o plaćenoj premiji osiguranja po polici,
 7. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 4: Sufinanciranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi:
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira stručno osposobljavanje u poljoprivredi
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 11.000,00 kn, odnosno do 300,00 kn po korisniku.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 4),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Kopija certifikata, iskaznice ili drugi dokument o stečenom znanju ,
 4. Kopije računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 5: Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području Općine Kloštar Ivanić
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira trošak umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području Općine Kloštar Ivanić po jednoj osjemenjenoj kravi plotkinji odnosno junici 80,00 kuna.
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 24.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 5),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopije računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

                                                                                                       

 1. MJERA 6: Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača na području Općine Kloštar Ivanić
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira trošak umjetnog osjemenjivanja krmača u maksimalnom iznosu od 75,00 kn po dozi sjemena temeljem uspostavljenog računa. 
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 30.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 6),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Dokaz da su završili tečaj za samostalno osjemenjivanje krmača,
 5. Kopije računa s dokazom uplate,
 6. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 7:   Financiranje dijagnostike tj. ultrazvuka krava za bređost nakon trećeg pripusta

 

 • Općina Kloštar Ivanić financira dijagnostiku  tj. ultrazvuk krava za bređost nakon trećeg pripusta (100% troška)
 • Ukupan iznos predviđen za ovu  mjeru je 4.000,00 kn. 
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 7),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopija računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 8: Sufinanciranje kupnje sjemena djeteline i DTS
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira kupnju sjemena djeteline i DTS (90% troška) za sjetvu na području Općine Kloštar Ivanić (1kg po uvjetnom grlu) 
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 30.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 8),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopije računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 9: Sufinanciranje ranog utvrđivanja bređosti kod krava
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira rano utvrđivanje bređosti kod krava (50% troška)
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 1.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 9),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopije računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 10: Sufinanciranje markica za telad
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira markice za telad (50% troška)
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 6.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 10),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopije računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE

 

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 17.12.2021. godine odnosno do utroška

sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić ili preuzeti na internetskim stranicama http://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji, a ispunjeni zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu potporu, neće se razmatrati.

Potrebni obrasci zahtjeva sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.

Dopuštenost potpore sukladno Programu potpora poljoprivredi ocjenjuje Povjerenstvo koje osniva načelnik Općine Kloštar Ivanić.

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti, načelnik Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Povjerenstva, dodjeljuje potporu sukladno Programu potpora poljoprivredi.

 Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Kloštar Ivanić.

Sukladno Uredbi 2019/316 od 21.02.2019.g. o izmjeni Uredbe (EU)br. 1408/2013 ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jedinom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblje od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore. Podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora koja je sastavni dio obrazaca prijave.

Podnositelju zahtjeva dostavlja se pisanu obavijest o odobravanju dodjele potpore, a

potpora se isplaćuje kvartalno odnosno prema mogućnostima proračuna tijekom godine do utroška osiguranih sredstava za pojedinu mjeru.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška

dobivene potpore.

Korisnik koji nenamjenski utroši odobrena sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti i gubi pravo slijedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Kloštar Ivanić.

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Kloštar Ivanić http://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić te na Obiteljskom radiju Ivanić, a sve informacije mogu se dobiti u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić, na telefon 01/2892-475, 01/2823-104.

Obrasci .zip