Javno otvaranje Ponuda pristiglih na Javni  natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić, KLASA: 320-01/22-01/03, URBROJ: 238-14-01-22-2, objavljen na službenim internetskim stranicama www.klostar-ivanic.hr te na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić dana 27. listopada 2022. godine, provest će se u ponedjeljak 12. prosinca 2022. godine, od 16:00 sati, u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, I kat - vijećnica.

Na javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo će vršiti otvaranje omotnica i utvrditi njihov sadržaj.