Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 40/23), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2023./2024., Odluke o listi poticanih struka i zanimanja, te članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU GODINU

2023./2024.

DOKUMENTACIJA .ZIP