Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 09.11.2015. godine donosi izmjenu Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić.

.pdf