IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu .pdf