Temeljem članka 9. st. 1. t. 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 149/09, 127/10, 50/12,120/12 i 148/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 19.11.2014. g. predlaže program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2015.g.

( pdf - dokument )