Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 21.11.2014. godine donosi rješenje o isplati jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja.

( pdf - dokument )