Obavještavamo sve  koji su zainteresirani za rad u biračkim odborima na području Općine Kloštar Ivanić na predstojećim izborima za predsjednika Republike Hrvatske, da mogu predati svoju prijavu u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat, u za to predviđenu kutiju, u razdoblju od 09.12.2014. do 17.12.2014. godine u vremenu od 07:30 do 15:30 sati.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kloštar Ivanić podsjeća na odredbe članka 20. Zakona o izboru predsjednika RH koje određuju da: – član biračkog odbora kao i zamjenik člana može biti samo osoba koja ima biračko pravo te – da članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.

Obrazac prijave nalazi se ovdje i u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić.