29.09.2015.g., na zahtjev Općine Kloštar Ivanić, nakon isteka ugovora o najmu prostora za centralu HT-a i antenskog odašiljača na krovu objekta Općine, uklonjeni su centrala i odašiljač, na zadovoljstvo djece koja pohađaju školu i vrtić, i njihovih roditelja.