Obavještavaju se zainteresirani poljoprivrednici odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Kloštar Ivanić da se kao odabranom distributeru za proljetnu  sjetvu u 2016. g. radi kreditiranja nabave poljoprivrednog repromaterijala mogu obratiti :

 

- JAKOPOVIĆ d.o.o., Lipovec Lonjski 4., Kloštar Ivanić

 

Općina Kloštar Ivanić putem ovlaštenog distributera omogućuje nabavu sjemenskog materijala: kukuruza, ječma, zobi, soje i djetelinsko-travnih smjesa, 

 

a također i:

  • umjetnih gnojiva i
  • sredstava za zaštitu bilja.

 

Visina kredita po korisniku – obiteljskom gospodarstvu je do 15.000,00 kn.

Korisnik kredita može biti samo jedna osoba iz obiteljskog gospodarstva s prebivalištem/boravištem na području Općine Kloštar Ivanić, samo za sjetvu na površinama na području Općine Kloštar Ivanić.

 

Potrebne informacije mogu se dobiti na tel:

JAKOPOVIĆ – 2892-515, 2892-200.