Nacrt prijedloga plana - Obrazloženje, Odredbe za provođenje i Evidencija izrade, te grafički prilozi nalaze se ovdje.