Obavještavaju se građani na području Općine Kloštar Ivanić i Grada Ivanić-Grada da će se u periodu od 16. do 30. lipnja 2016. godine vršiti ispiranje cjevovoda na području Grada Ivanić-Grada i Općine Kloštar Ivanić.

Ukoliko građani imaju pitanja u svezi istog mogu se obratiti društvu Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Savska 50, Ivanić-Grad.