Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 17.06.2016.g. (PETAK) s početkom u 15,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

.pdf