Kao i svake godine početkom siječnja, Ivakop je organizirao akciju prikupljanja i odvoza božićnih jelki. Većina će naših stanovnika svoje božićne jelke raskititi nakon blagdana Sveta tri kralja, a djelatnici Ivakopa će početi prikupljati i odvoziti u  ponedjeljak 09. siječnja 2017. godine.

Molimo građane da svoje jelke odlože na javnu površinu, na mjesta  pogodna za pristup kamionom.
Akcija prikupljanja i odvoza božićnih jelki trajati će do 13. siječnja 2017. godine.