Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 11.01.2017. g. ( SRIJEDA ) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22.  

.pdf