Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2017. godinu.

Svi detalji poziva kao i dokumentacija nalaze se na linku.