Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije sa izvođačem Swietelsky  d.o.o., započela je 27.11.2017.g. sa asfaltiranjem ceste Čemernica Lonjska - Bešlinec u 2 sloja (nosivi i habajući sloj asfalta). Završetak radova se očekuje u subotu 02.12.2017.g. ukoliko vremenske prilike to dozvole.