Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na 4. sjednici održanoj 7. ožujka 2018. god. natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2018. / 2019. u trajanju od 30 dana.

Natječaj .rar