Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto „višeg referenta za pravne poslove“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić po raspisanom oglasu objavljenom putem nadležne službe za zapošljavanje i web stranica Općine Kloštar Ivanić sa danom 13.08.2018., objavljuje slijedeći poziv na testiranje kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto "Višeg referenta za pravne poslove" u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić. Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se u petak, 31. kolovoza 2018. godine s početkom u 8,00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

.pdf