Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, koji će se održati dana  05.10.2018. godine (PETAK ) s početkom u 8:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22, vijećnica. 

.pdf