Dana 28.3. 2019. (četvrtak) u 9 SATI na ulazu u šumu Marča koje se nalazi na kraju naselja Bešlinec uz županijsku cestu djelatnici Hrvatskih šuma Šumarije Novoselec će prezentirati gospodarenje šumama na području općine Kloštar Ivanić i odgovoriti na pitanja zainteresiranih građana.